Newsletter 1 (PL)

Projekt Start up for Development (START UP) koncentruje się na koncepcjiinteligentnych miast/wiosek i zrozumieniu tej koncepcji przez gminy, które wdrażająinteligentne rozwiązania w swoim otoczeniu.
Newsletter 1 (PL)
September 24, 2021 10:10 am
30

Projekt Start up for Development (START UP) koncentruje się na koncepcji
inteligentnych miast/wiosek i zrozumieniu tej koncepcji przez gminy, które wdrażają
inteligentne rozwiązania w swoim otoczeniu.